Vývoj pokročilých rozhraní elektroda-elektrolyt pro vysokonapěťové vodné baterie nové generace (EL-EL4AB)

Anotace

Vysokonapěťové nabíjecí vodné baterie založené na velmi koncentrovaných elektrolytech typu voda v soli a duálním transportu iontů představují velmi slibnou technologii pro bezpečné, levné a škálovatelné uložiště elektrické energie. Základní vlastnosti elektrolytů typu voda v soli zůstávají však do značné míry neprobádány, a i ty nejzákladnější vědecké otázky zůstávají nezodpovězeny. Cílem tohoto projektu je výzkum základních elektrochemických procesů na rozhraní elektroda-elektrolyt v koncentrovaných vodných elektrolytech se širokým elektrochemickým potenciálovým oknem při kontaktu se speciálně navrženými elektrodami. V rámci projektu budou připraveny nové vysokonapěťové vodné elektrolyty, elektrodové materiály a budou použity pokročilé ex situ a in situ metody pro pochopení základních vlastností a principů ukládání energie v systémech založených na transportu multivalentních kovových a nekovových iontů. Získané výsledky pomohou objasnit základní mechanismy a požadavky pro dosažení vysokého napětí a hustoty energie ve vodných bateriích nové generace.