Vývoj a aplikace vysoce intenzivních laserových zdrojů rentgenových impulsů a protonových svazků (LaserZdroj)

Anotace

Předmětem projektu Vývoj a aplikace vysoce intenzivních laserových zdrojů rentgenových impulsů a protonových svazků (zkráceně LaserZdroj) bylo vytvoření špičkového týmu zaměřeného na nejnovější současné trendy v oboru generace ultrakrátkých impulsů rentgenového záření a kompaktních zdrojů protonových svazků, a to pro účely základního výzkumu a pro pokročilé aplikace např. v materiálovém výzkumu, biomolekulárním výzkumu a v medicíně.

Týmy vedené prestižními zahraničními vědci z Velké Británie (Queen’s University) a Francie (LOA-ENSTA) realizovaly vlastní VaV aktivity a poskytly tuzemskou platformu pro vzdělávání mladých výzkumných pracovníků se zaměřením na fyzikální inženýrství a mezioborové aplikace. Projekt zahrnoval spolupráci s mimopražskými VŠ a výzkumnými ústavy a systematický program přednášek, workshopů, odborných exkurzí a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na cílové skupiny.

Realizované aktivity přispěly k vytvoření odborného zázemí mezinárodního laserového centra ELI.

Podrobnější informace o projektu LaserGen (OP VK 3): https://www.eli-beams.eu/cs/o-eli-beamlines/projekty/ukoncene-projekty/laserzdroj/

logolink_opvk.png
Popis
Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.