Vysokofrekvenční dynamika supravodivých vírů (FIRM-NanoSC)

Anotace

Cílem projektu je studium vysokofrekvenční dynamiky supravodivých vírů měřením transmise dalekého infračerveného záření tenkými vrstvami supravodičů vystavenými působení vnějšího magnetického pole. Naše stávající experimentální zařízení bude rozšířeno o možnost měření fáze na principu Mach-Zehnderova interferometru. Ze získaných dat pak bude možné určit komplexní vodivost v oboru terahertzových kmitočtů. Srovnání získaných dat s různými teoretickými předpověďmi umožní testovat jejich platnost a lépe pochopit mechanismus pohybu vírů. To je nezbytný předpoklad pro rozvoj nových technologií, které vyžadují možnost pohyb vírů ovlivňovat a řídit.