Vysokofrekvenční dielektrická disperze ve feroelektrických perovskitech: fundamentální studia pokročilými přístupy (Vysokofrekvenční dielektrická disperze ve feroelektrických perovskitech)

Anotace

Tento projekt je zaměřený na studium komplexní dielektrické odezvy modelových feroelektrických perovskitů v mikrovlnné, terahertzové a infračervené oblasti. Teplotní vývoj dielektrické disperze v této vysokofrekvenční oblasti rozhoduje nejenom o aplikačních perspektivách, ale zároveň odráží dynamické mechanizmy feroelektrického uspořádání. V rámci projektu se chystáme využít předností nové terahertzove techniky a nedávného pokroku teorie na základě prvních principů pro přesné vyhodnocení dielektrické funkce v oblastí teplotně závislé disperze a pro vývoj objektivního kvantitativního modelu, který dokáže vymezit roli jednotlivých polárních excitací a jejích možných interakci mezi sebou. Předpokládáme, že výzkum nejjednodušších, nejznámějších a zároveň nejkontroverznějších (anti)feroelektrik se strukturou perovskitu jako jsou BaTiO3, KNbO3, PbTiO3, PbZrO3 a jejich populárních pevných roztoků BaxSr1-xTiO3, BaxZr1-xTiO3, KNb1-xTaxO3 nás přiblíží k mikroskopickému pochopení podstaty feroelektrického uspořádání.