Vysoce výkonné magnety se sníženým obsahem "kritické" vzácné zeminy (CEPMAG)

Anotace
Permanentní magnety mají nezastupitelnou roli v moderních technologiích ukládání dat a konverze energie. Nejsilnější permanentní magnety jsou zhotoveny z intermetalických sloučenin obsahujících kovy vzácných zemin, jako Nd, Sm, Dy, Tb, a tranzitivní kovy (Fe, Co). Kovy vzácných zemin jsou nutné pro jejich silnou spin-orbitální interakci poskytující vysokou magnetokrystalovou anisotropii. Tranzitivní kovy pak přinášejí silnou spontánní magnetizaci a vysokou teplotu uspořádání (Curieovu teplotu). Závislost dnešních permanentních magnetů na nákladných vzácných zeminách stimuluje průmysl a vědeckou komunitu k hledání magnetů s jejich redukovaným obsahem. Pokročilé teoretické a experimentální přístupy budou v rámci projektu vyvinuty a použity k nalezení permanentních magnetů se sníženým obsahem těchto kritických surovin. Budou zkoumány možnosti zesilování magnetické anizotropie chemickou substitucí.