Výpočetní platforma pro (nano)materiály založená na formalismu mnohonásobného rozptylu (MSNano)

Anotace

Hlavním cílem předkládaného IRSES projektu je prostřednictvím výměnného programu ustanovit nejen dlouhotrvající spolupráci na bázi existujících bilaterálních projektů, ale i vytvořit společnou výpočetní platformu na charakterizování materiálů pro spektroskopie. Tato platforma, založená na dedikovaném websitu umožňujícímu stahování kódů, manuálů a kurzů, bude volně přístupná a počítá se s jejím trváním i po skončení projektu. Je navržena jako vzájemně propojená sada pro interpretaci měření v oblasti spektroskopie provedených zejména na infrastrukturách pro synchrotronové a rtg laserové záření. Společným rysem všech kódů je, že vycházejí z formalismu mnohonásobného rozptylu.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo