Validace a interpretace modulovaných struktur

Anotace

Projekt si klade za cíl vyvinout a implementovat metody pro validaci modulovaných struktur. Podobný nástroj (Platon) pro validaci běžných struktur se stal nepostradatelným nástrojem autorů i editorů, ale pro modulované struktury nejsou jeho postupy aplikovatelné.