Úplný potenciál, mnohačásticové efekty a spin-orbitální vazba c rentgenových spektrech nízkodimenzionálních systémů (FPMBSOC)

Anotace

Cílem projektu je zkoumat vliv nesférického (tj. úplného) potenciálu, elektronových korelací a spin-oprbitální vazby na rentgenová spektra nízkodimenzionálních systémů (povrchů, monovrstev, shluků atomů) pomocí ab-initio výpočtů. Ke zkoumání těchto jevů použijeme zejména metodu KKR ve formalismu Greenových funkcí, implementovanou programem SPRKKR.