Tříbarevný kompaktní zdroj rentgenového záření

Anotace

Hlavním cílem projektu je získat nové poznatky a vyvinout prototyp nového unikátního výrobku v oblasti rentgenové techniky.