Tištěná pole vysoce citlivých a selektivních heterogenních senzorů plynu

Anotace

Cílem projektu je základní výzkum tištěných senzorových polí s vysokou citlivostí a selektivitou, založených na nových hybridních materiálech n-MOX/p-diamantu. Budou zkoumány materiálové, elektronické a detekční vlastnosti hybridních struktur připravených lokalizovaným růstem. Budou realizovány různé hybridní struktury (ZnO/-,CeO2/-,SnO2/diamant) a charakterizovány jejich elektrické a optické vlastnosti. Budou vyvinuty fyzikální modely interakce plynů s MOX/diamant strukturami, které budou sloužit k pochopení mechanismů detekce plynů a pro optimalizaci detekčních struktur. Senzorové pole optimalizovaných heterogenních detekčních struktur budou vytištěna na flexibilních substrátech a následně vyhodnocena pomocí algoritmů rozpoznávání vzorů pro dosažení vyšší citlivosti a selektivity vybraných plynů (NO2, NH3, CO a VOC). Výsledky umožní vývoj nových monitorovacích systémů škodlivých plynů s vyšší citlivostí a selektivitou. Nové znalosti v oblasti flexibilní a tištěné elektroniky systému MOX/diamant budou příležitostí pro jednoduchou realizaci nositelných senzorických zařízení.