Termoelektrické kobaltity (THERMCO)

Anotace

Předmětem projektu je základní výzkum nových oxidových termoelektrických materiálů typu p, které jsou uvažovány pro konverzi odpadního tepla na elektrickou energii. Z hlediska konverzní efektivity těchto termoelektrických generátorů je třeba, aby materiály pracovaly v širokém rozmezí teplot a současně vykazovaly vysoký koeficient termoelektrické účinnosti ZT =(S2.R)T, kde S je Seebeckův koeficient, R je poměr elektrické a tepelné vodivosti a T je aktuální teplota termoelektrického segmentu. V této souvislosti se ukázaly nadějnými některé oxidy kobaltu, zejména díky pionýrské práci Terasakiho o termoelektrických vlastnostech Na0.6CoO2 z roku 1997. Tento projekt má prostudovat širší třídu komplexních kobaltitů tvořených termoelektricky aktivními hexagonálními a tetragonálními vrstvami CoO2. Vlastností kobaltitů budou optimalizovány zdokonalením jejich intrinsických vlastností prostřednictvím modifikace chemického složení, jakož i ovlivňováním morfologie a mikrostruktury připravovaných materiálů.