Terahertzová magneto spektroskopie v supravodivých vrstvách