Teorie a modely temného sektoru: temná hmota, temná energie a gravitace (TheMoDS)

Anotace

Projekt TheMoDS zpochybňuje jeden z  přepokladů moderní kosmologie, tedy že popis gravitace Einsteinovou obecnou teorií relativity je v  kosmologickém měřítku správný. S  tímto předpokladem a  podle současných dat potřebujeme ke kosmologickému modelu existenci takzvaného temného sektoru: temnou hmotu (TH) a temnou energii (TE). O povaze TH víme velice málo a nebyla zatím experimentálně detekována. Nejjednodušší forma TE kompatibilní s daty, kosmologická konstanta, má hodnotu neslučitelnou s kvantovou teorií pole.

Náš tým konstruuje parametrické modely temného sektoru a  modely gravitace mimo obecnou relativitu. Pomocí měření reliktního mikrovlnného záření pořízených sondou Planck Evropské kosmické agentury hodnotíme, který z modelů nejvíce odpovídá datům, s cílem dosažení přesnějšího porozumění gravitaci a roli temného sektoru v kosmologii.

Tento projekt je financován EU.