Technologie přenosu vysoce energetických laserových pulzů svazkem optických vláken

Anotace

Vývoj spolehlivého vláknově-optického systému pro přenos laserových pulzů se špičkovým výkonem 100 MW.