Systém efektivního uplatňování výstupů FZÚ v aplikační sféře

Anotace

Hlavní cíle projektu v nově otevřeném programu GAMA: (i) zefektivnění systému komercializace, identifikace a podpora transferu výstupů FZÚ do aplikační sféry; (ii) maximální zhodnocení finančních prostředků vložených do ochrany duševního vlastnictví; (iii) podpora vědeckých skupin orientovaných na přivedení výstupů do stádia proof-of-concept (PoC) vývoje průmyslově využitelných technologií a/nebo na poskytování s tím spojených specializovaných služeb; (iv) systematická podpora systému financování aplikovaného výzkumu do fáze PoC a následné komercializace. Konkrétním cílem FZÚ je do roku 2019 zajištění finančních prostředků pro podporu komercializace ve výši 2% institucionálního rozpočtu. Projektem podpoříme minimálně šest dílčích projektů do stádia PoC a zajistíme jejich pokračování až do fáze komercializace.