Syntéza nanočástic tvořených slitinami s vysokou entropií pomocí laserové ablace v kapalinách: škálovatelnost a kontrola monodisperzity pomocí tvarování svazku.

Anotace

Náplní projektu je komplexní studie generování nových nanomateriálů, nanočástic tvořených slitinami s vysokou entropií, pomocí laserové ablace v kapalinách. Cílem je odhalit mechanismy tvorby nanočástic pomocí pikosekundové laserové ablace víceprvkových materiálů v kapalinách. Očekává se, že velikost, výtěžnost a složení nanočástic lze kontrolovat časovým a prostorovým tvarováním laserového pulzu. Bude provedena studie škálovatelnosti procesu za účelem zvýšení efektivity syntézy.