Supravodivé nanohybridy mimo rovnováhu (SNOOQ)

Anotace
Budeme studovat nerovnovážné vlastnosti supravodivých nanoskopických hybridních systémů skládajících se z aktivního elementu, např. polovodičového nanodrátu připojeného o supravodivé elektrody. Tyto systémy, kromě své využitelnosti v kvantovém počítání a senzorech, představují ideální způsob jak studovat kvantové jevy v kontrolovaných podmínkách. S využitím metod které jsme v minulosti vyvinuli a/nebo použili ke studiu chování v rovnováze jakými jsou numerická renormalizační grupa, metody diagramatických rozvojů nebo kvantové Monte Carlo spočteme na úrovni teorie lineární odezvy teplotní a mikrovlnou odezvu těchto systémů které byly pouze nedávno změřeny. Některé z metod budou navíc dále zobecněny na silně nerovnovážné situace a použity k výpočtu vlastností systémů pod vlivem elektrického napětí jakým je střídavý Josephsonův jev nebo systémů které jsou vystaveny náhlé změně vstupních parametrů. Náš cíl je vybudovat soubor teoretických metod na spolehlivý popis existujících i budoucích experimentů s nanohybridy mimo rovnováhu.