Studium růstu a vlastností křemíkových nanodrátů pro nanoelektronické aplikace

Anotace

Cílem projekt je 1) nalézt optimální podmínky růstu křemíkových nanodrátů používaných pro nanostrukturní fotovoltaické články a pro nanoelektronické součástky 2) charakterizovat vlastnosti připravených nanodrátů z hlediska jejich morfologie, struktury i elektronických vlastností na nanometrové úrovni a  3) hledat nové principy uplatnění nanodrátů využitím nanoheterostruktur s uhlíkovými nebo organickými nanomateriály