Strukturní dynamika biomolekulárních systémů (ELIBIO)

Anotace

Projekt zkoumá hraniční technologie fotonové fyziky a optiky s cílem získat průlomové znalosti o biologických, chemických a fyzikálních zákonitostech chování buněk a biomolekul. Za tím cílem vybudujeme interdisciplinární Centrum excelence na ELI-BL, které bude využívat extrémně zářivých světelných pulzů ELI-BL a zařízení FEL ve spektrálních oblastech od THz až k paprskům X. Vyvineme průlomové metody a technologie, které taková měření umožní a odpoví na otázky klíčové pro biologii a lékařství.

Tento projekt je spolufinancován EU.