Strong field QED plasma physics at and beyond PW-class laser facilities

Anotace

Silná elektromagnetická pole generovaná PW a multi-PW lasery způsobují, že dynamika částic se stává dominantním zářením, tj. zpětný ráz během emise fotonu výrazně mění hybnost částice. V takových polích se fotony rozpadají na páry elektron-pozitron, které potenciálně vedou ke vzniku lepton-fotonového plazmatu. Ačkoli jsou tyto interakce popsány v rámci kvantové elektrodynamiky, přítomnost silného elektromagnetického pole významně mění vývoj a rychlost odpovídajících procesů, pokud je porovnáme s procesy bez pole. Existuje tedy oblast v prostoru parametrů Standardního Modelu, která je z velké části teoreticky i experimentálně neprozkoumána. Využití laserových zařízení třídy PW, jako je ZEUS na Universitě v Michiganu a L3-HAPLS v ELI Beamlines, umožňuje hlouběji vniknout do tohoto neprozkoumaného prostoru parametrů.