Středisko pokročilé strukturní analýzy (ASTRA)

Anotace

Cílem projektu ASTRA je vybavit ve FZÚ špičkovou laboratoř zabývající se strukturní analýzou pevných látek a materiálů. Projekt umožní vybavení špičkové vědecko-výzkumné laboratoře, která bude unikátní nejen v rámci České republiky, ale i v Evropském měřítku. Tato laboratoř poskytne vědecko-výzkumným týmům, studentům vysokých škol a doplňkově, v rámci volné kapacity přístrojů, i průmyslovým subjektům, komplexní výzkum atomové struktury pevných látek – nových materiálů, léčiv či environmentálně důležitých minerálů.

Laboratoř bude již ze své podstaty interdisciplinární, počínajíce výzkumem funkčních a průmyslově využitelných materiálů a látek, farmak až po výzkum látek důležitých v problematice životního prostředí. Výzkum bude umožněn špičkovým novým experimentálním vybavením, jedinečným know-how odborných pracovníků a širokou mezioborovou spoluprací.

Další informace, rezervační systém: http://crysa.fzu.cz/astra/astra.html