Středisko analýzy funkčních materiálů (SAFMAT)

Anotace

Projekt SAFMAT si klade za cíl zejména rozvoj kapacit ve výzkumu a vývoji, včetně výzkumné infrastruktury a lidského kapitálu v oblastech nanotechnologií jako i provádět mezinárodně konkurenceschopný interdisciplinární výzkum na pomezí fyziky, vědy o materiálech, medicíny, a biomateriálů. Služby nabízené R&D komunitě se zaměří na výzkum pokročilých funkčních materiálů pro optiku, techniku a energetiku na jedné straně a materiálů a postupů pro medicínu na straně druhé. Kromě přípravy materiálů, se zaměříme na analýzy jejich komplexních vlastností v laboratořích paramagnetické rezonance, elektronové mikroskopie a nanoobrábění, nano-elektronová spektroskopie pro chemickou a strukturální analýzu, mikroskopii atomárních sil a spektrální elipsometrii. Špičkově vybavené centrum bude základem pro takové odborné analýzy s cílem porozumět pozorovaným jevům a následně navrhnout vhodné technologické procedury a postupy pro maximální funkčnost materiálů v dané aplikaci např. vývoj a charakterizace povrchů / povlaků zdravotnických prostředků a implantátů, 2D materiálů, magnetických a feroelektrických materiálů a scintilátorů. Všechny jedinečné zařízení a metody zavedené v rámci projektu VI SAFMAT jsou provozovány v režimu otevřeného přístupu pro komunitu R&D. V konečném důsledku, budou hlavními příjemci také české inovativní malé a střední podniky působící v poměrně širokém spektru průmyslových odvětví (např. výroba zdravotnických přístrojů a implantáty a výroby scintilátorů).