Strategická tvorba intenzivního rozvoje kapacit Fyzikálního ústavu AV ČR (STIMUL)

Anotace

Projekt STIMUL usiluje o zlepšení kapacit, znalostí a dovedností pracovníků Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ) tak, aby FZÚ mohl v plném rozsahu rozvinout svůj potenciál ve výzkumu a vývoji a posílit svoji roli excelentního pracoviště na národní i mezinárodní úrovni.

Cílem projektu je strategicky nastavit a stimulovat rozvoj v šesti klíčových oblastech fungování FZÚ, a to především v oblasti řízení lidských zdrojů, transferu technologií, mezinárodní spolupráce a popularizace vědy.

Tento projekt je spolufinancován EU.