Spolupráce na experimentech ve Fermilab (Fermilab-CZ)

Anotace

Navrhovaný projekt navazuje na projekt výzkumné infrastruktury LM2015068 stejného jména a zkratky. Obsahem je rekonstrukce pražských laboratoří - navýšení výpočetní a úložné kapacity pro zpracování dat experimentů ve Fermilab a upgrade detektorové laboratoře. Cílem je provoz a neustálé vylepšování obou laboratoří pro získání nových vědeckých poznatků na spolupracujících experimentech ve Fermilab.

Tento projekt je spolufinancován EU.