Spin-phonon coupling in multiferroic manganites

Anotace
Tento project je zaměřen na experimentální studium mřížkové dynamiky antiferomagnetických perovskitů AMnO3 (A=Sr, Ca). Výpočty z prvních principů předpověděly obrovskou spin-fononovou vazbu v těchto manganitech. Díky tomu by mělo být možné pomocí mechanického napětí indukovat feroelektrické a feromagnetické uspořádání, které by mělo být poprvé způsobeno vysusuním stejných magnetických Mn kationtů. Nejdříve budeme zkoumat vzorky bez napětí a budeme ověřovat předpovězenou spin-fononovou vazbu, která by se měla projevit posuvem fononových frekvencí při TN. Potom budeme měřit epitaxní deformované vrstvy a také keramiky, kde budeme indukovat napětí Ba dopingem. V těchto vzorcích budeme hledat důkazy pro předpovězené feroelektrické fázové přechody. Budeme také zkoumat hexagonální 2H-BaMnO3, kde byl nedávno teoreticky předpovězen multiferoický stav. V CaMn7O12 se zaměříme nejen na studium mřížkové dynamiky v okolí strukturních fázových přechdů, ale také na magnetickou a elektrickou závislost dvou elektromagnónů, které se postupně aktivují ve dvou magnetických fázích.