Spektroskopická charakterizace materiálů vystavených extrémním tokům fotonů

Anotace

Projekt se zaměřuje na rentgenové spektroskopické studium generace a šíření horkých elektronů na povrchu materiálů ozářených relativistickými laserovými svazky a na interakci pulsních svazků rentgenových laserů na volných elektronech s pevnými terčíky.