Silná gravitace jako mikroskop pro temný vesmír (StronGMi)

Anotace

Z pozorování víme, že 70% hmoty ve vesmíru se skládá z temné energie a dalších 25% tvoří temná hmota. Podstata a původ obou temných komponent je jedna z největších záhad moderní fyziky. Měření naznačují, že na kosmologických škálách se temná hmota chová jako prach a temná energie jako vakuum, neboli Einsteinova kosmologická konstanta. Tato zdánlivě jednoduchá kosmologická dynamika, však může ukrývat komplikované stupně volnosti. V tomto projektu zavedeme nové nástroje, jež nám pomohou porozumět podstatě obou složek na galaktických a menších škálách. Konkrétně se zaměříme na obecný rámec i) teorií typu „kinetic gravity braiding“, tvořící jedinou třídu netriviálních teorií jednoho skalárního pole konzistentních s posledními měřeními rychlosti gravitačních vln a ii) supratekuté temné hmoty, jež by mohla vyřešit problém dynamiky galaxií.