Silikátová skla modifikovaná elektronovým svazkem

Anotace
Změny ve složení a struktuře silikátových skel ozářených rychlými elektrony