Rozvoj fyziky a vědecké komunity pro inerciální fúzi v době jejího zapálení na NIF

Anotace

Projekt specifikuje český příspěvek k akci COST zaměřené na výzkum fyziky inerciální fúze (IF) orientované na budoucí výrobu energie. Projekt zahrnuje jak teorii, numerické simulace, tak i laserové interakční experimenty a rozvoj diagnostických metod včetně jejich aplikace. V rámci teorie a simulací bude především zkoumána absorpce laserového záření v extenzivní koróně terčů v režimu rázového zapálení IF (?shock ignition?) a formování rázové vlny. S českou účastí budou provedeny a interpretovány relevantní experimenty. Budou rozvíjeny a aplikovány metody rentgenové, optické, iontové a neutronové diagnostiky pro laserové experimenty. V rámci komplementárních aspektů programu budou zkoumány metody generace kvalitních svazků vysokoenergetických iontů. Při uvedeném výzkumu bude vychovávána řada mladých tvůrčích pracovníků, kteří najdou uplatnění jak při výzkumu IF, tak i při výzkumu interakce laserového záření o velmi vysoké intenzitě v programu ELI (Extreme Light Infrastructure).