Rámcové programy EU

Text

Fyzikální ústav se účastní projektů Rámcových programů, které jsou plně hrazeny z prostředků EU. Aktuální řešené projekty jsou uvedeny na této stránce.

Projekty programu HORIZONT EVROPA

Projekty programu HORIZONT 2020