Radiační zařízení Síť pro zkoumání účinků pro průmysl a výzkum (RADNEXT)

Anotace

Nové aplikace v průmyslových odvětvích ve vesmíru, automobilovém průmyslu, internetu věcí, jaderné demontáži a civilních aplikacích, lékařství a urychlovačích mimo jiné vyžadují inovativní metodiky testování záření. Rovněž pro zvládnutí průmyslové poptávky a časových harmonogramů trhu je velmi nezbytné efektivní a koordinované testování. Přestože existují přesné výjimky, Evropa nepočítá s koordinovanou sítí nákladově efektivních testovacích zařízení, která by těmto účelům pomohla. Taková síť by mohla nesmírně pomoci rychlým inovátorům, jako jsou malé a střední podniky, pro které je v mnoha případech obtížný přístup k požadovaným zařízením a souvisejícím zkušebním znalostem. Rovněž nabídne konkurenční výhodu velkým společnostem. Nové testovací metodiky rovněž připraví půdu pro generování nových standardů, protože ty stávající jsou omezeny hlavně na klasické vesmírné aplikace a komponenty odolné vůči záření. Celoevropské a národní výzkumné infrastruktury mohou hrát klíčovou roli při podpoře evropského průmyslu tím, že podniknou první kroky k vytvoření udržitelné, koordinované a efektivní sítě zařízení pro testování ozařování. Rovněž bude reagovat na potřebu zavedení hodnocení radiační tvrdosti na základě posouzení a zmírnění rizika, spíše než na úplném vyhnutí se riziku. Cílem tohoto projektu je zvýšit a optimalizovat přístup vývojářů systému k ozařovacím zařízením, ve kterých jsou reprodukovány reprezentativní podmínky jejich konečné aplikace, a které mohou sloužit jako uspokojivé ověření pro koncové uživatele. Tato optimalizace bude založena na síti ozařovacích zařízení se společným vstupním bodem, ve kterém mohou uživatelé definovat, připravovat, provádět a analyzovat své ozařovací kampaně. Klíčovým bodem takového zlepšení by bylo pokročit v harmonizaci a standardizaci metodiky testování na úrovni systému, aby nedošlo k znásobení úsilí kolem stejného společného cíle.

 Tento projekt je financován EU.

Image
European_Commission-logo-90D40D91EA-seeklogo.com_.png