Průlomové optoelektronické materiály pro přístrojovou techniku (BROMI)

Anotace

Základní cíl je vybudovat portfolio nových optoelektronických produktů, kde funkční jádro produktu z monokrystalu je doplněno dalšími komponenty k funkční přístrojové jednotce s vysokou přidanou hodnotou. Mnohaletá velmi úspěšná strategie hlavního příjemce projektu, společnosti CRYTUR, spol. s r.o., spočívá ve vyhledání monokrystalického materiálu a maximalizaci jeho hodnoty zabudováním do světově unikátního výrobku, který obsahuje také přesné mechanické, optické a elektronické díly. CRYTUR a Fyzikální ústav AV ČR (dále FzÚ) spolupracují velmi dlouhodobě na tomto vývoji a mají i několik společných celosvětově chráněných patentů, kde CRYTUR je komerčním realizátorem výsledků. Projekt podporuje spolupráci týmů materiálových vědců z CRYTUR a FzÚ s aplikátory a designéry přístrojů a přístrojových komponent z CRYTUR, HiLASE a Lightigo. Tím urychluje transfer materiálů průlomových vlastností do praxe a vytváří přímo podmínky pro vývoj výrazně výkonnějších přístrojů směrem do detekce záření, geologie, medicíny, optiky nebo laserové techniky.