Příprava a studium povrchů funkcionalizovaných nanouhlíkových kompozitů: uhlíkové nanotrubky a grapfen v elektrokatalytických aplikacích

Anotace

Nanouhlíkové kompozity (UNK) na bázi uhlíkových nanotrubek a graphenu jsou perspektivní materiály pro konstrukci nových palivových článků. Tyto materiály budou připraveny v  Ústavu fyzikální chemie Polské akademie věd. V rámci mezinárodní spolupráce budou povrchové vlastnosti UNK charakterizovány pomocí metod XPS, XAES, EPES a EELS v laboratoři elektronových spektroskopií ve Fyzikálním ústavu AVČR. Získané výsledky budou použity pro zlepšení parametrů UNK.