Příprava opticky aktivních barevných center v diamantu (FOACiD)

Anotace

Projekt se zabývá přípravou a charakterizací diamantových vrstev se zabudovanými optickými centry. Inkorporace příměsí bude regulována depozičními podmínkami s cílem dosažení optimální fotoluminiscence.