Příprava, modifikace a charakterizace materálů zářením