Příprava a charakterizace fotonických a elektronických diamantových funkčních prvků

Anotace

Účelem předkládaného projektu je podpora základního výzkumu v oblasti návrhu (simulace a modelování), přípravy (materiálové inženýrství) a studia vlastností připravených fotonických a elektronických funkčních prvků s diamantovou vrstvou. Cílem tohoto bilaterálního projektu je zejména podpora optimálního propojení a využití experimentální infrastruktury a personálních kapacit vědeckých týmů na obou stranách. Posílení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje mezi mezinárodně etablovanými pracovišti a zvýšení konkurenceschopnosti mladých vědeckých pracovníků.