Přenos náboje a mikrobiologické interakce hybridních nanostruktur oxidů kovů

Anotace

Základní materiálový výzkum nových hybridních organických-anorganických tenkých vrstev a nanočástic oxidů kovů a jejich funkce v mikrobiologickém prostředí. Projekt je založen na úzké spolupráci Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Fakulty elektrotechniky ČVUT v Praze a Národní univerzity Pintung v Tchaj-wanu. Hybridní materiály z oxidu kovu (jako jsou nanočástice ZnO potažené polymery) připravené plazmovou technologií a hydrotermálním růstem budou charakterizovány řadou spektroskopických a mikroskopických metod (EPR, AFM, SEM, SNOM, FTIR, PDS) . Interakce materiálů s biologickými médii a vybranými mikroorganismy bude zkoumána, aby charakterizovala jejich účinky na mikrobiologické kultury a naopak. Experimentální data budou doplněna teoretickým modelováním přenosu náboje v hybridních nanostrukturách, stejně jako výpočetní studie molekulární fyziologické absorpce a chemisorpce pomocí teorie funkční hustoty (DFT).