Přenos elektronu v (bio)molekulárních systémech: časově rozlišená vibrační spektroskopie a teorie