Přeměna mezi spinem, nábojem a teplem na hybridních organicko-anorganických rozhraních (SC2)

Anotace

V projektu „Přeměna mezi spinem, nábojem a teplem na hybridních organicko-anorganických rozhraních“ jde o teoretický a experimentální výzkum, který má vést k propojení doposud nezávislých oborů organických polovodičů a spintroniky v anorganických materiálech. Organické polovodiče dnes hrají významnou roli v optoelektronice, např. při vývoji flexibilních obrazovek a solárních článků. Spintronika v anorganických materiálech se naopak uplatňuje v magnetických technologiích pro ukládání informace. Cílem projektu je najít synergie mezi fyzikou a chemií v těchto rozdílných oborech a  otevřít cestu ke zcela novým typům optoelektronických, spintronických a  termoelektrických součástek využívajících hybridní organicko-anorganická rozhraní.

Projekt je financován EU.