Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (POSTDOK)

Anotace

Předmětem projektu Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (zkráceně Postdok) je posilování stávajících kapacit výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd a vytvoření pracovních pozic pro postdoktorandy a jejich integrace v rámci těchto týmů. Celkem 11 postdoktorandů, kteří budou vybráni regulérním výběrovým řízením bude plnit vědecko-výzkumné úkoly výzkumných týmů synergických projektů ELI a HiLASE.

Hlavním cílem projektu je přenos znalostí a know-how od postdoktorandů k cílovým skupinám prostřednictvím komplexního programu vzdělávacích aktivit, který bude probíhat na univerzitách a VaV institucích zapojených do Konsorcia ELI- CZ.

Více informací naleznete na stránkách projektu Postdok (OP VK 4): https://www.eli-beams.eu/cs/o-eli-beamlines/projekty/ukoncene-projekty/postdok/

logolink_opvk.png
Popis
Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.