Poruchy krystalů a ukládání vodíku (Por kryst a H)