Polaronické feroelektrické vrstvy pro neuromorfní systémy

Anotace

Umělé neuromorfní systémy představují v dnešní době velice perspektivní řešení pro moderní inteligentní stroje. Implementace budoucích systémů, které dokáží zpracovat obrovské množství různorodých dat při nízké spotřebě energie a současně provádět snímání a ovládání, se předpokládá pomocí součástek typu memristor. Tyto součástky s požadovanými vlastnostmi prozatím nebyly vyvinuty, kvůli absenci odpovídajících materiálů a neznalosti správných mechanismů. V projektu se navrhuje, aby transport náboje polarony ve feroelektrikách mohl emulovat neuromorfní chování. Projekt bude zkoumat možnosti polaronického transportu, včetně účinků dopování a substrátem indukovaných jevů v tenkých vrstvách feroelektrických archetypálních perovskitů. Bude vypracována syntéza tenkých vrstev s regulovatelnými silnými variacemi elektrické vodivosti a budou objasněny základní mechanismy této vodivosti. Výsledky projektu posílí základní porozumění elektronickým a optickým vlastnostem, včetně jevů na nano - úrovni ve feroelektrických a souvisejících materiálech