Pokrok a Inovace v Detektorech Uychlovačů Částic (AIDAinnova)

Anotace

Jedná se o velký infrastrukturní projekt pro částicové detektory používaný na urychlovačích častic v objemu 10 MEur, koordinovaný CERNem. Připravovaný projekt částečně navazuje na předchozí projekty H2020 AIDA-2020 (rok 2014-2020) a FP7 AIDA (2011-2015), do kterých byl FZÚ zapojen jako spoluřešitel. Tento projekt plánuje poměr financování 1:2 (přispěvek EU : dofinancování FZÚ), stejně jako předchozí projekt AIDA-2020. FZÚ plánuje účast ve třech vědeckých úkolech spadající pod pracovní balík "WP8 - Highly granular calorimeters and PiD detectors" s příspěvkem z EU ve výši 40 kEur.

První úkol (8.2.1 - Integration aspects of highly granular calorimeters) je koordinován pracovištěm DESY Hamburg a FZÚ se bude zabývat vývojem a testováním firmware pro nový kompaktní DAQ, který bude demonstrovat integrační schopnost vyčítající elektroniky zabírající velmi malý objem a malé ztrátové teplo, což jsou nezbytné podmínky pro stavby vysoce granulárního kalorimetru s počtem kanállů více jak 10^6 kanálů.

Druhý úkol (8.3.1 - Crystal detectors) je koordinován pracovištěm CERN a zabývá se krystalovými detektory. Pracoviště na FZU se bude zabývat jejich návrhem, přípravou a charakterizací jejich optických a časových vlastností, včetně zjištění jejich radiační odolnost. Tato skupina bude spolupracovat se společností Crytur na zjištění možností produkce.

Třetí úkol (8.4.1 - Innovative SiPMs and future applications in PID detectors) navazuje na zkušenosti s charakterizací SiPM získanými v předcházejících projektech AIDA a AIDA-2020 bude charakterizovat elektrický gain (zisk) fotodetektorů v závislosti na teplotě a na overvoltage (napětí) a měřením rychlosti pulsů a  afterpulsů s důrazem na potenciální aplikaci udržení konstantní odezvy v detektorech při změnách okolních podmínek.

 Tento projekt je financován EU.

Image
European_Commission-logo-90D40D91EA-seeklogo.com_.png