Pokročilé simulační nástroje pro ELI Beamlines

Anotace

Nová vysoce výkonná laserová zařízení, jako je ELI-Beamlines, budou zkoumat dosud neprobádané režimy interakce laserového záření s hmotou. Cílem výzkumného programu je tedy vývoj nových simulačních nástrojů, které budou schopné předvídat výsledky experimentů, a nástrojů pro vizualizaci fyzikálních dat. Tyto nástroje se budou týkat interakce laserového záření s plazmatem v oblasti vysokých intenzit a vysokých energií a budou sloužit k návrhu a optimalizaci nových experimentů.

Tento projekt je spolufinancován EU.