Pokročilé metody vizualizace daktyloskopických stop

Anotace

Projekt je zaměřen na vývoj pokročilých zařízení a metod pro zviditelňování latentních otisků prstů pomocí vakuových technologií na neporézních nosičích. Bude vytvořeno unikátní zařízení, jež umožní snadnější manipulaci s předměty využívaných v trestní činnosti. Zároveň v projektu bude použita nová metoda vizualizace otisků prstů pomocí elektrochemicky nanesených tenkých polymerních vrstev na problematických kovových površích, především nábojnicích, jež se často vyskytují v kriminalistice při páchání trestné činnosti. Obojí zařízení i metody umožní snadněji identifikovat jedince na základě lehce zviditelněných otisků prstů i po delší době jejich vzniku a tím může mít v současné době celosvětový význam. Projekt zároveň podpoří spolupráci mezi výzkumnými institucemi a složkami policie ČR.