Pokročilé evropské infrastruktury pro detektory urychlovačů (AIDA)

Anotace

AIDA (http://cern.ch/aida) se zabývá modernizací, zlepšováním a integrací klíčových výzkumných infrastruktur v Evropě, rozvojem pokročilých detektorových technologií pro budoucí urychlovače částic, jakož i nadnárodním přístupem k zařízením, která tyto výzkumné infrastruktury poskytují.

V souladu s Evropskou strategií pro fyziku částic se AIDA zaměřuje na infrastruktury potřebné pro výzkum a vývoj, prototypizaci a kvalifikaci detektorových systémů pro velké experimenty částicové fyziky, které se v současnosti plánují v budoucích urychlovačích. Tím, že se projekt zaměřuje na společný rozvoj a využívání této infrastruktury, integruje celou komunitu zabývající se vývojem detektorů, podporuje vzájemné obohacování myšlenek a výsledků a poskytuje ucelený rámec pro hlavní technický vývoj výzkumu a vývoje detektorů.

Tento projekt zahrnuje velké konsorcium 37 příjemců, kteří pokrývají velkou část výzkumu a vývoje detektorů pro částicovou fyziku v Evropě. Tato spolupráce umožňuje Evropě zůstat v čele výzkumu částicové fyziky a využívat světové infrastruktury, které v Evropě existují, pro pokrok ve výzkumu detektorů pro budoucí zařízení urychlovačů.

Infrastruktury, jichž se projekt AIDA týká, jsou klíčovými zařízeními nutnými pro účinný rozvoj budoucích experimentů v oblasti částicové fyziky, jako jsou: infrastruktury pro testovací paprsky (v CERN, DESY a LNF), specializované vybavení, zařízení k ozařování (v několika evropských zemích), společné softwarové nástroje, společná mikroelektronika a nástroje pro systémovou integraci a vytvoření plánů technologického rozvoje se širokou škálou průmyslových partnerů.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo