Plošné optické struktury,ochranné prvky na bázi multivr. systémů

Anotace

Základní cíle, respektive výstupy projektu jsou: - Zvládnout technologii nízkoteplotní depozice tenkých vrstev na polymer s optickým nanostrukturovaným povrchem. Vrstvy budou s definovaným absorpčním koeficientem v žádaném rozsahu vlnových délek (barevný absorpční filtr) a dále budou tyto vrstvy s definovanými elektrickými vlastnostmi jako je elektrická vodivost a dielektrická konstanta. Bude se jednat o vrstvy převážně na bázi oxidů kovů (TiO2, TiO2-x, WO3, WO3-x, Fe2O3, VO2). - Zvládnout charakterizaci parametrů deponovaných vrstev a využít tyto poznatky pro materiálovou identifikaci vrstev. - Využít získaných poznatků pro tvorbu vrstev pro optické prvky a optické ochranné prvky na bázi DOVID. - Zvládnout technologii nízkoteplotní depozice tenkých vrstev na nanostrukturované povrchy s definovaným plošným rozdělením pokrytí (kolimované zdroje depozičních části).