Plazmonický biosenzor pro kontinuální monitoring analytů s nízkou molekulární hmotností

Anotace

Tento multidisciplární projekt na poli nanofotoniky a biomateriálového výzkumu cílí na vývoj biosenzorických metod pro kontinuální monitorování analytů s nízkou molekulovou hmotností. Tento typ biosenzorů s přímým detekčném formátem je zejména atraktivní pro administraci léčiv s úzkým terapeutickým rozsahem koncentrace v krvi. Projekt je zaměřen na hybridní plazmonické materiály kombinující kovové nanostruktury s polymerní architekturou odolnou v kontaktu s komplexními prostředími jako je krevní plasma nebo sérum. Projekt bude řešen komplementárními teamy vyvíjejícími optické afinitní biosenzory a rezistentní polymerní biorozhraní pro optickou spektroskopii zesílenou lokalizovanými plazmony a její implementaci v nové koncepty, které mají potenciál na poli technologií pro detekci markerů a látek v kontaktu s kůží nebo implantovaných senzorů.