Plazmonické biosenzory na bázi nanostruktur polykrystalického diamantu (PLABIODIAM)

Anotace

Předmětem předkládaného bilaterálního projektu je rozšíření základního výzkumu využití polykrystalických diamantových nanostruktur z hlediska plazmoniky. Projekt je zaměřen na realizaci nových struktur kombinujících vlastnosti kovových tenkých vrstev a diamantových nanostruktur určených pro detekci molekulárních analytů pomocí optické spektroskopie. Nanostrukturované materiály ze zlata a syntetického diamantu budou připraveny pomocí litografie a přizpůsobeny k přímé a fluorescenční spektroskopické detekci molekulárních analytů. Extrémně vysoký index lomu diamantu (~2.4) umožní navázání světla do povrchových plazmonů, návrh plazmonických krystalů a účinnou interakci blízkého pole s fluorescenčními emitory. Zapojení doplňujících se vědeckých skupin umožní realizaci unikátních experimentů a získaní nových vědeckých výstupů, které se v dlouhodobém hledisku jeví jako vysoce perspektivní pro podání žádosti o společný grant základního výzkumu.