Perspektivní chirální materiály se spontánním uspořádáním pro fotonické aplikace: struktury a vlastnosti

Anotace

Hlavním cílem společného česko-polského projektu je získání nových poznatků o unikátní schopnosti kapalně-krystalických materiálů spontánně se uspořádat a zároveň přispět k lepšímu porozumění vztahu mezi stavbou molekul a nano-uspořádáním. Porozumění základním principům těchto jevů je podstatné samo o sobě, ale zároveň je také výchozím bodem pro další aplikace. Hlavní cíle projektu jsou: (I) studium nových nízkomolárních materiálů s různou strukturou, včetně materiálů obsahujících fotosenzitivní skupiny (azoxy- skupina), které vykazují polární mezofáze s feroelektrickým a antiferoelektrickým uspořádáním v širokém teplotním spektru (II) studium vlastností a struktury frustrovaných smektických fází, např. kubické SmQ* fáze, rentgenovým rozptylem, dielektrickou spektroskopií a elektro-optickými metodami (III) ustálení vlivu enantiomerní nerovnováhy na tvorbu polárních mezofází, tj. mezofází s feroelektrickým a antiferoelektrickým polárním uspořádáním.